Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı (TL)
WE SODA LTD. 4.713.950.000 4.713.950.000
Toplam 4.713.950.000 4.713.950.000